Zadovoljstvo zaposlenih, delovne vrednote in komuniciranje z zaposlenimi (Človeški kapital – zaposleni)

Merjenje zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela: V letu 2018 je pri merjenju zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela pri anonimnem anketiranju sodelovalo 396 zaposlenih, kar je 70,2 odstotka vseh zaposlenih v družbi oziroma za 1,27 odstotne točke manj kot v letu 2017. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da so zaposleni pri ocenjevanju zadovoljstva z različnimi vidiki dela na splošno zelo zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom, delovnimi pogoji, delom, sodelavci, z možnostmi za izobraževanje, z direktorjem družbe, sodelavci, z neposredno nadrejenim, z vzdušjem v njihovih delovnih skupinah, s sprejetimi ukrepi Družini prijazno podjetje, statusom v družbi, z vodjem CIPO, s promocijo zdravja na delovnem mestu in z direktorjem področja. Na 6-stopenjski lestvici so naštete kategorije ocenili od 5,53 točke do 4,50 točke. Manj, vendar še vedno nad slovenskim povprečjem, pa so zaposleni zadovoljni z možnostjo za napredovanje, ki je bilo v letu 2018 ocenjeno za 2,38 odstotka bolje kot v letu 2017.

Skupno zadovoljstvo zaposlenih z različnimi vidiki dela je zelo visoko, saj predstavlja kar 4,74 točke in zelo presega slovensko povprečje. V primerjavi z letom 2017 je večje za 0,85 odstotka, kar pomeni, da za 0,24 točke presega vrednost strateškega kazalnika, določenega z DSP 2016–2020.

Pet ciljnih skupin (zaposleni, ki nimajo podrejenih; člani izvršnega odbora sindikata in člani sveta delavcev; vodje služb; pomočniki direktorjev področij; člani kolegija direktorja družbe ELES) je v letu 2015 za temeljne vrednote družbe ELES prepoznalo odgovornost, sodelovanje, vztrajnost, zanesljivost, zavzetost in znanje. Pri merjenju vrednot v letu 2018 so zaposleni, tako kot v letu 2017, za najpomembnejšo vrednoto družbe ELES izbrali odgovornost. Sledita ji znanje in zanesljivost, ki sta glede na leto 2017 zamenjali mesti po pomembnosti. Vrednote sodelovanje, zavzetost in vztrajnost so v letu 2018 ohranile položaj, kot so ga imele v letu 2017.

Komuniciranje z zaposlenimi: Učinkovita interna komunikacija je za delovanje družbe zelo pomembna. Ker imamo enote po vsej Sloveniji, temu namenjamo še več pozornosti. Zato interno komuniciranje strateško načrtujemo in upravljamo. Osrednje orodje za komuniciranje z zaposlenimi je intranetni portal Elesnet, na katerem so zaposlenim na voljo pomembne informacije o delovanju družbe, ključni dokumenti in druge vsebine, ki jim olajšajo delo.

Zaposleni enkrat na mesec prejmejo elektronski novičnik E-omrežje, v katerem so zbrane najpomembnejše novice preteklega meseca o dogajanju v družbi, enkrat na leto pa izdamo tematsko revijo Naše omrežje. Za pomembne informacije, ki jih morajo čim prej izvedeti vsi zaposleni, uporabljamo elektronsko pošto. O delovanju družbe in drugih elektroenergetskih družb pa zaposlene seznanjamo tudi z objavami na portalu www.nas-stik.si in v reviji Naš stik.

Redna srečanja direktorja s predstavniki sveta delavcev in reprezentativnima sindikatoma zagotavljajo informiranost in vključevanje predstavnikov zaposlenih v delovanje družbe ter neposredno reševanje zadev, za katere so pristojni. Razširjen kolegij direktorjev šestih področij družbe in vodij služb vodstva se z direktorjem sestaja enkrat tedensko, kolegiji po področjih družbe pa se sestajajo prav tako pogosto.

Ker se zavedamo, da je za dobro klimo v podjetju pomembno tudi neformalno druženje zaposlenih iz enot po vsej Sloveniji, vsako leto poleti organiziramo športno obarvan Dan družbe ELES in pozimi novoletno druženje. Na poletnem druženju se aktivno udejstvujemo v igrah v skupinah, podelimo priznanja najboljšim sodelavcem in se poveselimo.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.