Družbeni kapital

Naš družbeni kapital so konstruktivni in vključujoči odnosi s ključnimi deležniki v zunanjem okolju, predvsem pa:

  • z lastnikom, regulatornim organom in političnimi odločevalci, ki oblikujejo energetske politike in določajo regulatorne okvire delovanja družbe ELES;
  • z domačimi in tujimi (evropskimi in mednarodnimi) poslovnimi partnerji in strokovno javnostjo, s katerimi sooblikujemo današnje in prihodnje stanje nacionalnega in širšega evropskega elektroenergetskega prostora;
  • z lokalnimi skupnostmi, izobraževalnimi organizacijami, širšo civilno družbo in mediji, ki vplivajo na sprejemljivost naših infrastrukturnih, obratovalnih in inovacijskih projektov v lokalnem, nacionalnem in širšem evropskem prostoru.

Končni cilj naših odnosov z deležniki je krepiti družbeni kapital za ohranitev in nadgradnjo blaginje državljanov RS, h kateri pomembno prispevamo z zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno električno energijo.

Aktivnosti družbe ELES za krepitev družbenega kapitala so bile tudi v letu 2018 osredotočene na konstruktivno sodelovanje s ključnimi deležniki, s katerimi in za katere ustvarjamo vrednost, s ciljem zmanjševati tveganja in opredeljevati nove priložnosti. Vrednost, ustvarjena na podlagi družbenega kapitala, se pri deležniških skupinah odraža različno in je v mnogo primerih tesno povezana s krepitvijo ostalih kapitalov (predvsem proizvodnega, finančnega in naravnega kapitala). Spodnja preglednica prikazuje, kako so rezultati na področju družbenega kapitala v nekaterih primerih zajeti v poročanju o drugih kapitalih oziroma v drugih sklopih tega letnega poročila, v nekaterih primerih pa so informacije predložene v nadaljevanju tega sklopa.

 

Krepitev družbenega kapitala skozi odnose s posamezno deležniško skupino:Informacije o krepitvi družbenega kapitala so zajete predvsem v sklopih:
–       kupci in dobaviteljiProizvodni kapital
–       lokalne skupnostiNaravni kapital in Finančni kapital
–       nacionalne in EU institucije (lastnik, regulator, širši evropski odločevalski prostor)Družbeni kapital / Skladnost z regulativnimi zahtevami
–       izobraževalno-raziskovalne in poslovne organizacije (Slovenija in tujina)Strateške usmeritve / Razvojni projekti
–       strokovna združenjaKljučni deležniki / Sodelovanje v organizacijah in združenjih
–       civilna družbaDružbeni kapital / Sodelovanje v širšem družbenem okolju
–       nacionalni in regionalni medijiDružbeni kapital / Sodelovanje v širšem družbenem okolju

 

 

Letos prvič izpostavljamo kazalnike, ki konkretneje opišejo vključenost družbe ELES v širšo družbeno skupnost. Gre za pomemben segment delovanja družbe zunaj posrednih kupoprodajnih odnosov. Vplivi družbe ELES se kažejo na nadnacionalni, državni in lokalni ravni. Nadnacionalni v tem poročilu še ni opredeljen. ELES poleg ustvarjanja temeljne koristi za širšo skupnost, to je zagotavljanje neprekinjenosti in stabilnosti oskrbe z električno energijo, ustvarja celo vrsto pozitivnih eksternalij, ki tako ali drugače omogočajo razvoj družbenega okolja, v katerem ELES posluje:

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.