Ključni kazalniki (Finančni kapital)

Za uresničevanje našega poslanstva, tj. zanesljivega prenosa kakovostne električne energije, potrebujemo stabilne in razpršene finančne vire, to so predvsem:

  • lastniško in dolžniško financiranje;
  • prihodki od dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za čezmejno trgovanje ter povratna in nepovratna sredstva iz evropskih in drugih finančnih virov (oziroma ustvarjena dodana vrednost);
  • ustvarjena dodana vrednost iz EU sredstev za razvojne projekte.

Finančne vire potrebujemo za načrtovanje in izvajanje temeljnih infrastukturnih, obratovalnih in strateško-inovacijskih ter vseh podpornih dejavnosti, povezanih z uresničevanjem poslanstva.

Ključni kazalniki

Rezultati leta 2018 so primerjani s popravljenimi rezultati leta 2017 (razkrito v poglavju Finančni kapital/Računovodsko poročilo/Popravek pomembne napake). Popravek napake v višini 1,2 milijona EUR zaradi uskladitve z Agencijo za energijo je izkazan v čistih prihodkih iz prodaje in finančnih odhodkih iz finančnih obveznostih ter zmanjšuje čisti poslovni izid za leto 2017, izkazan v LP 2017. V popravljeni bilanci stanja za leto 2017 v LP 2018 se odraža v zmanjšanju kapitala za 1,2 milijona EUR in hkrati povečanju dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova Agencije za energijo.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.