Strateški kazalniki in primerjava s ciljnimi vrednostmi iz DSP 2016–2020 (Finančni kapital)

Ciljne vrednosti za leto 2018 so predstavljene v poglavju Strateške usmeritve/Dolgoročni strateški plan za obdobje 2016–2020 ter so bile dosežene oziroma presežene pri štirih ekonomskih kazalnikih (donos na kapital – ROE, donos na korigirana sredstva – ROA, zmožnost vračila najetih posojil, doseganje primerljivih cen zakupa moči za sekundarno in terciarno regulacijo) in petih tehničnih kazalnikih (preseganje dopustnih napetosti v urah, nedobavljena energija zaradi izpada elementov, količina prenesene električne energije na normirano dolžino prenosnega omrežja, razpoložljiv NTC glede na dogovorjen NTC s posameznimi TSO (APG, TERNA, HOPS), ustrezno zagotavljanje razpoložljivih in zanesljivih zvez za potrebe delovanja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS).

Ekonomski kazalniki

Tehnični kazalniki

 

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.