Kapitali za ustvarjanje vrednosti

Proizvodni kapital

Osnovna sredstva (objekti, naprave, orodja in tehnologije), ki jih imamo na voljo za opravljanje dejavnosti, so temelj, ki nam omogoča ne le ustvarjanje finančne dodane vrednosti, temveč krepitev proizvodnega kapitala in posledično vseh drugih kapitalov. Sem sodijo predvsem elektroenergetska infrastruktura, programska oprema in informacijsko-komunikacijske tehnologije, vključno z opremo za nadzor in krmiljenje naprav, mehanizmi za upravljanje sredstev v življenjski dobi, dobre povezave EES Slovenije s sosednjimi državami ter infrastruktura za nadzor in krmiljenje naprav EES.

 

Človeški kapital – zaposleni

Izobraženi, usposobljeni in predani zaposleni, ki na svojih področjih delujejo skladno z organizacijsko kulturo družbe ELES. Ta temelji na odgovornosti, samoiniciativnosti in pripadnosti. Vrsta procesov, opredeljenih v intelektualnem kapitalu, omogoča rast ne le družbi ELES, temveč vsakemu zaposlenemu.

 

Družbeni kapital

Konstruktivni in vključujoči odnosi s ključnimi deležniki v zunanjem okolju, predvsem z lastnikom, regulatorjem, odločevalci; z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji in strokovno javnostjo ter z lokalnimi skupnostmi in mediji. Sodelujemo v strokovnih razpravah, krepimo energetsko in sevalno pismenost ter ozaveščamo o vlogi Republiškega centra vodenja. Tako omogočamo nemoteno uporabo in izrabo proizvodnega kapitala ter realizacijo potenciala zaposlenih.

 

Intelektualni kapital

Akumulirano znanje, intelektualna lastnina in tihi organizacijski kapital (sistemi in protokoli), na podlagi katerih učinkovito načrtujemo in vodimo strateško usmerjene proizvodne, raziskovalno-razvojne ter diagnostično-analitske procese in aktivnosti, so izjemna vrednost, ki družbi ELES omogoča polno izkoriščanje vseh vhodnih kapitalov.

 

Naravni kapital

Naravni viri, kot so energija, prostor, voda in druge surovine, oziroma naravni viri, na katere s svojim delovanjem neposredno ali posredno vplivamo (npr. čist zrak, biotska raznovrstnost), omogočajo uresničevanje našega poslanstva zanesljive oskrbe z električno energijo. Ob gradnji elektroenergetskih objektov upoštevamo okoljske vidike in učinkovito rabo materialov, pri vzdrževanju elektroenergetskih objektov skrbimo za ohranjanje biotske raznovrstnosti, izvajamo monitoring elektromagnetnega sevanja, skrbimo za učinkovito rabo energije in vode. Tako zagotavljamo trajnostno delovanje ne le družbi ELES, temveč celotni družbi, v kateri oziroma za katero delujemo.

 

Finančni kapital

Stabilni in razpršeni finančni viri so predpogoj za izvajanje naših temeljnih infrastrukturnih, obratovalnih, strateško-inovacijskih in drugih dejavnosti, povezanih z uresničevanjem poslanstva družbe ELES. Razpoložljivost finančnega kapitala je posledica ustvarjanja dodane vrednosti iz ostalih kapitalov, hkrati pa nam omogoča izvajanje dejavnosti za njihovo plemenitenje.

 

Prikaz ustvarjanja dodane vrednosti družbe ELES

 

V Letnem poročilu za leto 2018 kapitale, ki omogočajo delovanje družbe ELES in so podlaga za ustvarjene rezultate, prvič povezujemo v celovit sistem. Kapitale in iz njih izvirajoče rezultate podrobneje predstavljamo v poslovnem poročilu.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.