Ključni deležniki

Zavedamo se, da je eden od ključnih pogojev za uspešno poslovanje ohranjanje odgovornega odnosa do naših deležnikov. Za lažje načrtovanje in izvajanje odnosov z njimi smo jih razdelili na devet glavnih skupin, od katerih ima vsaka svoje podskupine. Zaposleni so ključni deležniki družbe, saj na njih temelji uspešnost poslovanja družbe, zato odnosom z njimi namenjamo posebno poglavje Človeški kapital – zaposleni.

ELES kot družba, ki deluje v evropskem prostoru, dosledno upošteva usmeritve in zakonodajo mednarodnih in evropskih institucij ter tudi domačih regulatorjev in lastnikov. Poslovni partnerji na eni strani poslovnega procesa vstopajo kot dobavitelji opreme in storitev, na drugi strani pa izstopajo kot odjemalci storitev. Na podlagi transparentnih in poslovno korektnih odnosov z institucijami civilne družbe uresničujemo svoje poslanstvo, s partnerskimi organizacijami in združenji ter raziskovalnimi, izobraževalnimi in strokovnimi ustanovami pa svojo vizijo vodilne vloge v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Pri načrtovanem razvoju intenzivno sodelujemo z mediji, ki so med našimi ključnimi deležniki.

Merjenje zadovoljstva deležnikov

Da bi bolje razumeli, kako naši deležniki dojemajo družbo ELES, smo sredi leta 2018 že drugič izvedli anketiranje, prek katerega smo pridobili njihovo oceno odnosa do družbe ELES. Glede na lansko leto smo anketo razširili z vprašanji o oceni deležnikov glede izpolnjevanja vizije in poslanstva družbe. Od 388 pozvanih smo pridobili 82 popolnih odgovorov (21,13 odstotka).

Graf: Odnos deležnikov do družbe ELES

 

Ocene so izredno dobre, celo boljše kot v lanskoletni anketi. Deležniki so najboljše ocenili strokovnost družbe ELES (4,74), najslabše pa reševanje pritožb (4,19), kar pa je še vedno zelo dobro. Povprečna ocena vseh odgovorov je 4,52, kar je zelo visoka ocena.

Pri izražanju strinjanja s posameznimi trditvami so deležniki najbolje ocenili izvajanje našega poslanstva, ki je zanesljiv prenos električne energije v Sloveniji in regiji (4,72), najslabše pa so ocenili prepoznavnost družbe ELES v javnosti (4,26), kar pa je še vedno dobra ocena. Povprečna ocena vseh odgovorov je 4,45, kar je zelo visoka ocena.

Na vprašanja o pohvali/graji glede odnosa z družbo smo pridobili 39 pohval in 17 vsebinskih pripomb. Anketiranje deležnikov je postalo stalna aktivnost v družbi ELES. Na podlagi primerjav in izsledkov sprejemamo ukrepe za izboljševanje odnosov do vseh deležnikov.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.