Korporativna integriteta (Upravljanje standardov in tveganj)

Cilji, ki jih želi družba s tem doseči, so zagotoviti ničelno toleranco do prevar, nezakonitih in neetičnih dejanj, čim večjo transparentnost pri poslovanju, uveljavljanje in spoštovanje dobrih poslovnih običajev in veljavnih priporočil, zmanjševanje tveganj korupcije in spodbujanje poslovne morale pri vsakodnevnem poslovanju.

Ukrepi, ki jih je družba ELES sprejela za doseganje zastavljenih ciljev, so:

  1. imenovanje pooblaščenca za korporativno integriteto;
  2. uveljavitev pravil s področja korporativne integritete in vzpostavitev odgovornosti za kršitve;
  3. dvig zavesti o pomembnosti korporativne integritete z uporabo ozaveščanja interne javnosti;
  4. neodvisni nadzor prek:
  5. sistema anonimnih prijav in obravnav kršitev korporativne integritete,
  6. rednega spremljanja skladnosti in etičnosti poslovanja;
  7. merjenje uspešnosti vzpostavljenega sistema na podlagi ugotovljenih kršitev;
  8. redno poročanje in obveščanje o stanju korporativne integritete v družbi;
  9. sodelovanje z zunanjimi nadzorno-inšpekcijskimi organi.

Vzpostavljen sistem v celoti izpolnjuje priporočila za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti (whistleblowing), dana v priporočilih Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države SDH in v priporočilih za revizijske komisije Združenja nadzornikov Slovenije v primeru, če so prijave kršitev dane v dobri veri.

V letu 2018 je bila skladno s Pravilnikom o korporativni integriteti vložena ena prijava kršitev. V obravnavi prijave domnevne kršitve in nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Tveganja korporativne integritete so v družbi ELES glede na vzpostavljen sistem upravljanja in nadzora poslovanja, opisan v izjavi o upravljanju družbe, ter dejstva, da v letu 2018 na podlagi podane prijave ni bilo ugotovljenih kršitev, ustrezno obvladana.

Družba ELES je ambasador korporativne integritete, hkrati pa je tudi podpisnik Deklaracije o poštenem poslovanju Slovenskega društva Združenih narodov za trajnostni razvoj in član Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja.

Sistem korporativne integritete so v svoje poslovanje uvedle tudi odvisne družbe v skupini ELES, in sicer TALUM, Stelkom in skupaj obvladovana družba BSP.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.