Korporativna varnost (Upravljanje standardov in tveganj)

Za korporativno varnost v Elesu skrbi Služba za korporativno varnost (SKV). Med njene najpomembnejše naloge spada skrb za:

  • poslovno varnost družbe oziroma njeno neprekinjeno delovanje,
  • kibernetsko varnost ter
  • varnost zaposlenih in premoženja družbe.

Sistem korporativne varnosti v družbi ELES obsega prepoznavanje vseh notranjih in zunanjih tveganj, ki bi lahko ogrozila varnost kritične infrastrukture državnega pomena ali zaposlenih ter s tem ogrozila delovanje družbe, sistematično načrtovanje in določanje pravnih, organizacijskih, kadrovskih in tehničnih ukrepov, namenjenih ohranitvi reda, spoštovanju zakonov in internih predpisov ter varnosti zaposlenih in premoženja družbe. Urejen je tako, da ob skrbi za zagotavljanje dogovorjene varnosti v družbi ne ovira izvajanja poslovnih procesov, ki potekajo v družbi ELES.

Pomembna naloga SKV je tudi skrb za varnost in zdravje zaposlenih pri delu. Aktivnosti na tem področju so podrobneje predstavljene v poglavju Poslovno poročilo/Človeški kapital – zaposleni.

Družba ELES je tudi upravljavec elektroenergetskih objektov, katerih del po sklepu Vlade Republike Slovenije predstavlja kritično infrastrukturo državnega pomena. SKV tako izpolnjuje zahteve Vlade o organiziranem obveznem varovanju elektroenergetske infrastrukture, vzpostavlja in izvaja ukrepe zaščite ter s tem zagotavlja varnost zaposlenih, objektov, infrastrukture in omogoča neprekinjeno zagotavljanje storitev.

V letu 2018 je SKV nadaljevala vzpostavitev integralnega varnostnega sistema, katerega center predstavlja varnostno nadzorni center družbe ELES. V njem bodo integrirani varnostni sistemi in mehanizmi zaščite, zaznave, prepoznave, identifikacije varnostnih incidentov in intervencije za njihovo odpravo. S sistemom vzpostavitve integralnega varnostnega sistema ter avtonomne hrambe, dostopa in obdelave arhiviranih podatkov bo zadoščeno določilom Zakona o kritični infrastrukturi in tudi Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.