Zrak (Naravni kapital)

V prihodnjih letih bomo začeli izračunavati bilanco emisij tudi z vidika pozitivnih učinkov električnih virov, ki zmanjšujejo emisije, vezane na celokupne rabe energije. Razvojni projekti družbe ELES, katerih cilj je omogočati vključevanje obnovljivih virov z nizkimi ali celo zanemarljivimi emisijami, soustvarja manjše emisije. Emisije, ki jih ustvarja ELES, morajo biti bistveno manjše od pozitivnih učinkov prehoda na vire proizvodnje električne energije z nižjimi emisijami.

Z aktivnostmi projekta SINCRO.GRID vplivamo na nižjo aktivacijo konvencionalnih enot, kar prispeva k manjšim izpustom CO2, drugi tak projekt pa je projekt OSMOSE, ki se ukvarja z večjo izkoriščenostjo obnovljivih virov energije in posledično prav tako vpliva na manjše izpuste CO2.

Recikliranje plina SF6

Plin SF6, ki se nahaja v hermetično zaprtih delih nekaterih visokonapetostnih naprav, opravlja funkcijo izolatorja in s tem zagotavlja ustrezno delovanje naprav. Naprave v delovanju tako ne povzročajo toplogrednih učinkov na okolje. Z ustrezno usposobljenimi serviserji zagotavljamo, da pri vzdrževanju naprav (npr. zajem plina) ne prihaja do puščanj plina SF6 v zrak, vgradnjo novih naprav pa zaupamo le ustrezno usposobljenim izvajalcem. Z nadzorom in vzdrževanjem v največji možni meri preprečujemo uhajanje fluoriranega toplogrednega plina SF6 iz visokonapetostnih naprav.

Količina plina SF6 v uporabi je v letu 2018 znašala 12.426 kilogramov, kar znaša 490,1 kg več kot v letu 2017. Povečanje količin je posledica prevzetih objektov. V letu 2017 je bilo recikliranih in ponovno uporabljenih 156 kilogramov plina SF6. Puščanja plina SF6 v letu 2018 nismo zaznali. Odstranjenih je bilo 25,5 kilogramov plina SF6, in sicer ob demontaži VN odklopnikov.

Graf: Skupna količina SF6 v VN napravah (v kg)

Graf: Količina zajetega, recikliranega in ponovno uporabljenega plina SF6 v VN napravah (v kg)

Ogljični odtis

 

V izračun ogljičnega odtisa v letu 2018 smo vključili pomembna področja naše dejavnosti, in sicer neposredne emisije (puščanje plina SF6 iz visokonapetostnih naprav, izpuste iz vozil in izpuste iz drugih naprav) in posredne emisije (izgube energije pri prenosu električne energije in poraba elektrike za stavbe). Ogljični odtis navedenih aktivnosti je 186.302 ton CO2. Največji delež ogljičnega odtisa predstavljajo izgube energije pri prenosu električne energije, in sicer 97 odstotkov ocenjenega ogljičnega odtisa naše družbe.

Neposredne emisije CO2, ki nastajajo zaradi uporabe vozil, zmanjšujemo z uporabo energetsko varčnejših vozil. Z rednim pregledovanjem klimatskih naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive in fluorirane toplogredne pline, izvajamo zakonsko predpisane zahteve.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.