Naravni kapital

Družba ELES je v svojem delovanju bistveno odvisna od naravnega okolja, v katerem deluje. Tega okolja ELES ne jemlje kot pasivno danost, ampak kot kapital, s katerim je treba ravnati s kar največjo skrbnostjo, da se bo bodisi plemenitil ali vsaj ohranjal. Po eni strani torej družba ELES sledi načelom krožnega gospodarstva tako, da skuša čim več tistih izložkov delovnega procesa, ki jih sama ne potrebuje, vključiti v druge poslovne verige (recikliranje), po drugi pa zmanjšuje izrabo, kolikor je le mogoče.

Temeljna vrednota je s svojim delovanjem ne škoditi drugim uporabnikom naravnega okolja in prihodnjim generacijam.

Naravni kapital razumemo kot enega od virov našega delovanja in kot enega od rezultatov.

Na ravni virov razvijamo postopke in uvajamo tehnologije, ki bi omogočale čim manjšo rabo naravnih virov tam, kjer jih primanjkuje (npr. baker), oziroma čim večjo porabo tam, kjer jih je preveč (npr. CO2).

Na ravni virov delujemo v skladu z načeli trajnostnega poslovanja, katerega cilj je povečati output tistih naravnih surovin, ki jih lahko drugi agenti uporabijo kot svoj proizvodni vir, in zmanjšati output tistih virov naravnega kapitala, ki so neuporabni oziroma lahko celo negativno vplivajo bodisi na naravno okolje (biotska raznovrstnost) bodisi na človeško okolje (zdravje).

Varovanje okolja je torej v poslovnem modelu družbe ELES le del celovitega poslovnega modela, ki optimira naravni kapital na vstopu v poslovni proces in tudi na izstopu. Vplivi take optimizacije se kažejo v obliki pozitivnih rezultatov:

  • na učinkovitosti izrabe naravnega kapitala;
  • na rasti finančnega kapitala družbe ELES prek:
    • nižjih stroškov nabave (kratkoročni učinki),
    • nižjih stroškov varovanja pred tveganji, ki izhajajo iz negativnih posledic delovanja na okolje in družbo (klimatske spremembe, odpori civilnih iniciativ, zaostrovanja regulative …);
    • prihodkih prek aktiviranja »odpadkov« kot surovin za poslovni model družbe ELES (rekuperacija …) ali za poslovne modele drugih subjektov (reciklaža …).

Družba ELES svoje procese izvaja v skladu z zgornjimi načeli. Učinke upravljanja že nekaj časa merimo na izbranih elementih naravnega kapitala, na nekaterih pa smo ustrezne merilnike nastavili šele pred časom oziroma jih šele nastavljamo, zato so poročila na določenih elementih še nepopolna.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.