Notranja revizija in sistem notranjih kontrol (Upravljanje standardov in tveganj)

Notranja revizija povečuje koristi z izboljševanjem delovanja družbe s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina delovanja na področjih upravljanja, ravnanja s tveganji in njihovega obvladovanja, s sodelovanjem predvsem z drugo linijo obrambe pa dosega sinergije pri obvladovanju poslovanja. Z notranjo revizijo direktor družbe pridobiva neodvisne in nepristranske informacije ter mnenje o stanju in delovanju ukrepov za obvladovanje tveganj. Z delovanjem notranje revizije direktor družbe in direktorji področij, ki predstavljajo prvo linijo obrambe, niso razrešeni odgovornosti za vzpostavitev in delovanje kontrolnega mehanizma za obvladovanje tveganj poslovanja na podlagi sistema, ki ga oblikuje, spremlja in razvija druga linija obrambe.

Družba ELES ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki je sestavljen iz pravil in postopkov, opredeljenih v internih predpisih družbe, sprejetih na svetu za sisteme upravljanja, in v drugih pisnih usmeritvah direktorja družbe, organizacijske strukture, opredeljene v Pravilniku o organizaciji ELES, d.o.o., sistema pristojnosti (odgovornosti) in pooblastil, opredeljenih v Aktu o sistemizaciji vrste del in delovnih mest družbe ELES, d.o.o., in izdanih pooblastilih direktorja družbe.

Z uvedenim sistemom in delovanjem notranjih kontrol se zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost podatkov in informacij za pravilno in pošteno izdelavo računovodskih izkazov, preprečujejo in odkrivajo napake v sistemu ter zagotavlja skladno in smotrno poslovanje.

Družba ELES je pri svojem poslovanju v letu 2018 upoštevala vse zakonske podlage, ki urejajo področje delovanja sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.