Pomembnejši dogodki

JANUAR

 • 16. januar – Na gradu Jable pri Mengšu je potekalo srečanje Slovensko-japonskega poslovnega sveta, ki ga vodi mag. Aleksander Mervar. Na 4. forumu »Kako uspešno poslovati z Japonsko« so predstavili pozitivne izkušnje gospodarskega sodelovanja v zadnjih 25 letih in uspešne primere investicij v novejšem obdobju, s poudarkom na perspektivah sodelovanja.
 • 31. januar – V Ljubljani je potekal že peti forum Energetika in regulativa 18. Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o prihodkih od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev ter njihovem vplivu na čisti poslovni izid regulirane gospodarske družbe iz dejavnosti elektroenergetike.

FEBRUAR

 • 14. februar – Na Otočcu so se sešli člani izvršnega odbora projekta SINCRO.GRID, ki so obravnavali prvo poročilo o projektnih aktivnostih za agencijo INEA. Po sestanku izvršilnega odbora je sledila skupščina projekta, ki se je seznanila s poročilom in podala usmeritve za nadaljnje delo.

MAREC

 • 21., 28., in 29. marec – V družbi ELES je potekala recertifikacijska zunanja presoja sistemov upravljanja.

APRIL

 • 18. april – Na regionalni konferenci ENTSO-E v Baslu je direktor Področja za strateške inovacije v družbi ELES mag. Uroš Salobir predstavil pomen Elesovih inovacijskih projektov za uspešno soočanje z izzivi na področju elektroenergetike in pri doseganju skupnega cilja – brezogljične družbe.
 • 25. april – Podjetje Bisnode je direktorju družbe ELES mag. Aleksandru Mervarju predalo certifikat zlata bonitetna odličnost. S tem je ELES prišel med 1,6 odstotka slovenskih podjetij, ki se ponašajo s tem prestižnim certifikatom.
 • 26. april – V Ljubljani je potekala konferenca Energetski prehod kot priložnost za slovensko gospodarstvo, na kateri so sodelovali direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar, direktor Področja za strateške inovacije mag. Uroš Salobir in vodja projekta NEDO Gregor Omahen.

MAJ

 • 8. maj – V Ljubljani je potekala priložnostna slovesnost ob zaključku prve faze slovensko-japonskega projekta NEDO. Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar je v svojem nagovoru izpostavil, da odločitev za prevzem tako velikega projekta ni bila lahka, bila pa je prava.
 • 23. maj – Vzpostavljena je bila spletna stran mednarodnega projekta SINCRO.GRID, kjer so na voljo ključne informacije o slovensko-hrvaškem projektu na področju pametnih omrežij evropskega pomena.

JUNIJ

 • 11. junij – Družbe ELES, GEN-I in EIMV so v sodelovanju z Energetsko zbornico Slovenije v Ljubljani izvedle prvo delavnico za aktivne odjemalce, vključene v projekt FutureFlow.
 • 19. junij – Uspešno je zaživel projekt spajanja trgov na slovensko-hrvaški meji. S tem se je slovenski energetski trg z vsemi mejami povezal v enotni evropski trg z električno energijo za dan v naprej.
 • 29. junij – Mag. Simon Tot je na srečanju skupine visokih predstavnikov za energetske povezave v srednji in jugovzhodni Evropi (CESEC) v Sofiji predstavil investicijski projekt SINCRO.GRID.

JULIJ

 • 16. julij – Začele so veljati nove Smernice ELES kot Družini prijaznega podjetja.

AVGUST

 • 20. avgust – ELES je v okviru projekta SINCRO.GRID s Siemensom podpisal pogodbo za dobavo in montažo regulacijske dušilke 400 kV 150 Mvar, ki bo nameščena v RTP Divača.
 • 30. avgust – V RTP Podlog je prispel nov 400/110 kV transformator, ki so ga izdelali v tovarni transformatorjev Kolektor ETRA v Ljubljani.
 • 30. avgust – Približno 30 zaposlenih in več kot 50 njihovih otrok se je zbralo v CIPO Divača na že tretjem Dnevu odprtih vrat za otroke zaposlenih, ki ga ELES organizira v okviru certifikata Družini prijazno podjetje.

SEPTEMBER

 • 6. september – Družba ELES je gostila nadzorni svet TSCNET Services. Sestanek nadzornega sveta družbe, ki izvaja servisne storitve koordinacije varnega obratovanja elektroenergetskih sistemov za 14 družbenikov ter katerega pomembnost, vloga in odgovornosti so iz leta v leto večji, je bil prvič organiziran zunaj Münchna.
 • 14. september – V okviru Elektrofesta so že sedmo leto zapored strokovne moči združili družba ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Mlade so tokrat seznanili z dejstvi o sevanju v vsakdanjem življenju.
 • 20. september – Na strokovnem posvetu družbe ELES je bil premierno predstavljen koncept celostnega razvoja infrastrukture za masovno polnjenje e-vozil E8.
 • 24. september – Družba ELES, japonska agencija NEDO in njen izbrani izvajalec Hitachi s svečanim podpisom krovnih pogodb začenjajo implementacijo druge faze projekta NEDO.

OKTOBER

 • 16. oktober – Zaživela je spletna stran projekta izgradnje daljnovodne povezave z Madžarsko www.cirkovce-pince.eu.
 • 25. oktober – Mag. Darko Kramar je na konferenci IEEE PES ISGT Europe, ki je potekala v Sarajevu, predstavil dosežke družbe ELES s področja pametnih omrežij in izpostavil njeno vodilno vlogo v širši regiji na tem področju.

NOVEMBER

 • 6.–8. november – Ekipa družbe ELES je na tridnevni mednarodni konferenci »European Utility Week« na Dunaju predstavila projekt FutureFlow. V paviljonu Evropske komisije je na uvodnem panelu na temo interoperabilnih platform in izmenjave podatkov v energetskih storitvah mag. Uroš Salobir občinstvu in predstavnikom komisije povzel dosedanje rezultate projekta, sodeloval pa je tudi na okrogli mizi, ki je sledila uvodnim predstavitvam.
 • 14. november – Vodstvo družbe ELES je obiskalo vodstvo japonske državne agencije NEDO, da so pregledali stanja pred začetkom izvajanja II. faze slovensko-japonskega projekta Smart Community.
 • 15.–16. november – V Kranjski Gori je potekala strateška konferenca družbe, na kateri so vodstveni kadri predstavili realizacijo strateških ciljev in kazalnikov v letu 2018 ter se pogovorili o načrtih družbe za prihodnje leto.
 • 22. november – Družba ELES je na tekmovanju za najboljše letno poročilo zmagala v kategoriji Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji (ki niso subjekti javnega interesa) za leto 2017.

DECEMBER

 • 5. december – ​V Ljubljani je potekal sestanek članov izvršnega odbora in skupščine projekta SINCRO.GRID. Izvršni odbor je obravnaval drugo poročilo o projektnih aktivnostih za agencijo INEA, skupščina projekta pa se je seznanila s poročilom in podala usmeritve za nadaljnje delo.

 

Dogodki po koncu poslovnega leta 

Po datumu poročanja ni dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazano poslovanje v letu 2018.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.