Poročanje o nefinančnem poslovanju

Pri tako zasnovanem korporativnem poročanju upoštevamo zahteve oziroma pričakovanja:

  • novele ZGD – 1J (Direktiva 2014/95/EU) o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti;
  • usmeritev o preglednosti poslovanja in poročanju, kot so zajete v 8. točki Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (SDH, d.d., maj 2017);
  • mednarodnega okvira za celovito poročanje, pripravljenega v okviru globalnega zavezništva IIRC – International Integrated Reporting Council (The International <IR> Framework; 2014) in
  • smernic trajnostnega poročanja GRI, s prehodom na GRI Standards in z nadaljevanjem uporabe GRI EUSD sektorskih razkritij za elektroenergetske družbe.

Poleg navedenega smo pri pripravi letnega poročila za leto 2018 upoštevali vsebino in usmeritve naslednjih relevantnih sektorskih in razvojnih dokumentov:

  • World Energy Issues Monitor 2019, letna mednarodna raziskava Svetovnega energetskega sveta (World Energy Council):

Raziskava World Energy Issues Monitor 2019, rezultati za Slovenijo. Več informacij, celotno poročilo o raziskavi in interaktivni zemljevid rezultatov: https://www.worldenergy.org/publications/2019/world-energy-issues-monitor-2019-managing-the-grand-energy-transition/. Več o povezavi med ugotovitvami raziskave ter kapitali in strateškimi izzivi družbe ELES v točki Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES.

  • Sustainability – at the Heart of CIGRE’s Work, referenčni strateški dokument strokovnega združenja CIGRE:

Celoten dokument Sustainability – at the Heart of CIGRE’s Work: https://e-cigre.org/article/cigre-reference-paper–sustainability–at-the-heart-of-cigres-worksustainability–at-the-heart-of-cigres-work. Več o povezavi med ciljnimi trajnostnimi področji CIGRE ter kapitali in strateškimi izzivi družbe ELES v točki Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES.

  • Cilji trajnostnega razvoja, sprejeti na Vrhu Organizacije Združenih narodov leta 2015, s poudarkom na naslednjih ciljih: 4 (Kakovostno izobraževanje), 7 (Cenovno dostopna in čista energija), 13 (Podnebni ukrepi), 16 (Mir, pravičnost in močne institucije) in 17 (Partnerstva za doseganje ciljev):

Več informacij o ciljih in podciljih trajnostnega razvoja, relevantnih za družbo ELES in naše deležnike: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/. Več o povezavi med cilji trajnostnega razvoja ter kapitali in strateškimi izzivi družbe ELES v točki Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES.

 

Ugotovitve in usmeritve navedenih referenčnih sektorskih in razvojnih dokumentov smo upoštevali pri opredelitvi strateških izzivov družbe ELES (sklop Strateške usmeritve/Strateški izzivi družbe ELES), ki smo jih pregledno povezali z vhodnimi kapitali za ustvarjanje vrednosti, te pa s ključnimi tveganji in deležniki (sklopa Strateške usmeritve/Upravljanje standardov in tveganj ter Trajnostno poslovanje – pogled skozi kapitale).

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.