Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije od leta 2019 do leta 2028 (Proizvodni kapital)

Aktualni razvojni načrt je bil v pripravi skozi celotno lansko leto in ga je Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije potrdilo v februarju 2019. Pri njegovi izdelavi so sodelovala vsa področja družbe ELES v sodelovanju z zunanjimi industrijskimi in raziskovalnimi institucijami.

Načrtovanje razvoja elektroenergetskega sistema pomeni velik izziv, saj je treba zastavljene cilje zagotoviti s čim manjšimi stroški. Optimizacija načrtovanja s čim višjo izkoriščenostjo obstoječih naprav in najvišjo stopnjo učinkovitosti naložb je zato ključna – le tako bo slovenskim državljanom še vnaprej zagotovljena nizka omrežnina. Načrtovanje postaja vse bolj kompleksno in se odmika od ustaljenih smernic. Prihod novih tehnologij, kot so električna vozila, predvsem pa težje obvladljivi obnovljivi viri električne energije, povečujejo negotovosti pri načrtovanju. ELES zato uvaja nove načrtovalske pristope z uporabo najnovejših tehnologij. V ospredje hkrati stopa tudi čedalje večja ekološka ozaveščenost družbe, zato ELES pri načrtovanih investicijah vedno sledi cilju zmanjševanja dodatnega vpliva na okolje.

Družba ELES se pri izdelavi razvojnega načrta ne omejuje le na področje tehnike, pač pa je aktivno vpeta tudi na druga področja. S projekti, ki so se med izdelavo razvojnega načrta izkazali za najbolj koristne za Slovenijo, se je v preteklosti že potegovala na mednarodnih evropskih razpisih. Z upoštevanjem načela dobrega gospodarjenja in omenjenih meril je za prihajajoče desetletno obdobje pripravljen nabor novih in obnovitvenih investicij v elektroenergetskem sistemu Slovenije, ki so prednostno razvrščene. Med njimi so najpomembnejše:

  • izgradnja dvosistemskega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince, vključno z novo 400 kV RTP Cirkovce;
  • izgradnja dvosistemskega daljnovoda 2 x 220 kV Zagrad–Ravne, prav tako z 220/110 kV RTP Ravne;
  • dokončanje daljnovoda 2 x 110 kV Divača–Gorice skozi naselje Renče;
  • izgradnja kablovoda 110 kV Koper–Izola–Lucija;
  • izgradnja povezovalnega daljnovoda za vključitev HE Mokrice;
  • izvedba mednarodnega projekta SINCRO.GRID s podprojekti (vgradnja kompenzacijskih naprav v RTP Divača, Beričevo in Cirkovce, vgradnja baterijskih hranilnikov električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre, vpeljava DTR tehnologije in vzpostavitev);
  • izvedba mednarodnega projekta NEDO;
  • izgradnja sodobnega Diagnostično-analitskega centra ELES;
  • izvedba 2. faze Tehnološkega središča ELES Beričevo.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.