Upravljanje sredstev in projektov (Proizvodni kapital)

Vzpostavitev Diagnostično-analitskega centra

Ena ključnih nalog Področja za upravljanje s sredstvi in projekti je uvedba in izvajanje sistematičnih pristopov k učinkovitemu upravljanju fizičnih sredstev v njihovi celotni življenjski dobi, skladno s BSI standardom PAS 55:2008 »Asset Management« in pozneje sprejetimi ISO standardi serije 55000. Za zagotovitev ustreznih orodij za učinkovito izvajanje poslanstva je bil v letu 2015 v RTP Kleče vzpostavljen Diagnostično-analitski center (DAC). V letu 2017 je bila izvedena predaja prostorov DAC Kleče Službi za korporativno varnost za potrebe varnostno-nadzornega centra in začete aktivnosti za vzpostavitev Diagnostično-analitskega centra v novem TS ELES Beričevo.

V letu 2018 je bila izdelana novelirana investicijska in projektna dokumentacija, izveden razpis za dobavitelja opreme in v mesecu decembru je bila podpisana pogodba za vzpostavitev centra. Dokončna vzpostavitev in zagon sta načrtovana konec drugega četrtletja 2019.

V sklopu projekta je bil implementiran modul Maximo Asset Health Insights za uvedbo aplikacijske podpore za spremljanje indeksa stanja naprav v IS Maximo.

Razširitev mobilnega sistema za podporo vzdrževanju

Mobilni sistem je bil v družbi ELES uveden leta 2012. Omogoča mobilno podporo vzdrževanju VN daljnovodov in postaj, predvsem za enostavnejše, natančnejše in hitrejše poročanje o opravljenem delu in ugotovitvah pri pregledih infrastrukture prenosnega omrežja. Mobilni sistem deluje v povezavi z informacijskim sistemom za upravljanje sredstev IS Maximo in z GIS prostorskim informacijskim sistemom družbe ELES.

V letu 2018 smo zaključili projekt razširitve mobilnega sistema za podporo vzdrževanju. Investicija je obsegala drugo večjo razširitev in nadgradnjo PSA mobilnega sistema – glede na zahteve Področja za infrastrukturo prenosnega omrežja – za namen informacijske podpore vzdrževanju. Projekt je obsegal funkcionalno nadgradnjo mobilnega sistema DV in RTP, mobilno podporo pri zajemu meritev in stanj števcev na VN napravah, beleženje preizkusov delovanja VN polj po končani reviziji, ocenjevanju stanja VN naprav na terenu, mobilno podporo VZD – pregled delovišč, podporo pri ohranjanju mobilnih podatkov na mobilnih napravah, podporo za večkratna sredstva in lokacije, nadgradnjo in prenovo povezav z Maximo (modul linear) in GIS ter pregled podatkov termovizijskih snemanj RTP.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.