Analiza sistemskih storitev in izravnave sistema (Proizvodni kapital)

Za potrebe izvajanja sekundarne regulacije frekvence je imela družba ELES tudi v letu 2018 zakupljen obseg rezerve delovne moči v višini ± 60 MW. Ta zakup je ELES realiziral že v letu 2013, in sicer za obdobje 2014–2018.

V letu 2018 je družba ELES tako za potrebe izravnave sistema aktivirala 54,3 GWh energije sekundarne regulacije v pozivno in 92,3 GWh v negativno smer, kar je absolutno gledano 6,4 odstotka manj kot v letu 2017.

ELES mora zagotavljati +553 MW pozitivne in -185 MW negativne rezerve za terciarno regulacijo frekvence.

Kljub manjšemu obsegu potrebne rezerve glede na sporazum med člani bloka SHB (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina) je družba ELES na podlagi analize tveganj sprejela odločitev, da dimenzionira svojo potrebo po terciarni rezervi v višini 348 MW. Večji del te rezerve (+194 MW) je družba ELES zakupila že v letih 2013 in 2014, in sicer dolgoročno do leta 2019. Na letni ravni je uspel zakupiti +118 MW pozitivne in -185 MW negativne rezerve, medtem ko bo preostanek +36 MW rezerve po potrebi zakupil na mesečnih avkcijah, glede na pričakovane razmere in tveganja.

V letu 2018 je bilo za potrebe izravnave sistema aktiviranih 6,2 GWh energije sekundarne regulacije v pozivno in 0,34 GWh v negativno smer, kar je absolutno gledano 22,6 odstotka manj kot v letu 2017.

Nižje potrebe po izravnavi sistema so se najočitneje odrazile pri nakupu energije na izravnalnem trgu, kjer so se količine glede na leto 2017 absolutno znižale kar za 47,4 odstotka, in sicer je bilo v letu 2017 nakupov in prodaj skupaj kar za 324,8 GWh, v letu 2018 pa samo še 170,9 GWh.

Edini vir izravnalne energije, pri katerem smo beležili povečanje, je mehanizem izravnave nenamernih odstopanj (INC), v katerem je bilo v primerjavi z letom 2017 aktiviranih 10,1 odstotka več energije (135,6 GWh v letu 2017 in 149,4 GWh v letu 2018). Opazno povečanje je bilo mogoče zaznati predvsem pri aktivaciji v pozitivno smer, kjer beležimo kar 37,7-odstotno rast, medtem ko je količina aktivirane energije v negativni smeri ostala na skoraj identični ravni.

Nižje količine in deloma tudi cene na trgu so rezultirale tudi v nižjih skupnih stroških aktivirane energije za izravnavo sistema. Če so ti še v letu 2017 znašali 13,8 milijona EUR, so v letu 2018 znašali samo še 4,3 milijona EUR (-69 odstotkov).

Graf: Potek finančne dobrobiti in količin izravnave sistema

Graf prikazuje potek finančne dobrobiti in količin izravnave sistema, doseženih s pomočjo delovanja mehanizma INC in sekundarne regulacije, po tednih za leto 2018. Kot lahko vidimo, je mehanizem INC večinoma dopolnjeval izravnavo sistema in zmanjševal potrebe po aktivaciji sekundarne regulacije, ki je bila zaradi dolgih pozicij bilančnih skupin večji del leta izrazitejša v negativni smeri, hkrati pa so bile v tistih trenutkih redkeje zasedene prenosne zmogljivosti za izvoz iz Slovenije v Avstrijo in Hrvaško.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.