Kakovost prenosa električne energije (Proizvodni kapital)

Ključni rezultati v letu 2018

Kakovost prenosa električne energije: Obratovanje dovoljenih vrednosti električnih veličin celotnega elektroenergetskega sistema (EES) je eden od pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost prenosa električne energije, opredeljeno v slovenskem standardu SIST EN 50160. Zagotavlja se z ustrezno infrastrukturo za nadzor in s krmiljenjem naprav EES ter z zadostnimi viri za ukrepanje v kritičnih stanjih. Pomembna sta tudi vzpostavitev kakovostne komunikacije in sodelovanje z lastniki vseh delov EES, kar evropska in slovenska zakonodaja določata s pogodbami, sporazumi, obratovalnimi navodili itd.

Iz podatkov stalnega monitoringa kakovosti napetosti v prenosnem omrežju (PO) je mogoče razbrati, da je v povprečju napetost na PO razmeroma kakovostna v vseh parametrih kakovosti z izjemo vrednosti flikerja (fliker je zaznavni pojav, ki je posledica nihanja amplitude napetosti v določenem frekvenčnem območju in nastopi zaradi delovanja nelinearnih porabnikov), ki je na nekaterih merilnih točkah presežen praktično skozi celotno leto. Povišan nivo flikerja se pojavlja na treh območjih, kjer so veliki odjemalci (elektro obločne peči), katerih porabniki prevzemajo neenakomeren tok induktivnega značaja, in sicer na celotnem območju Gorenjske, na območju Koroške in z nekoliko manjšim vplivom v okolici Celja.

Poleg tega ima družba ELES, skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem (SONPO), določeno skupno največje dovoljeno število kratkotrajnih prekinitev (krajših od treh minut) in skupno trajanje dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut) na posamezno prevzemno-predajno mesto v posameznem letu. Pri obravnavi prekinitev so zajete le prekinitve, ki so posledica lastnih vzrokov. Skladno z zakonodajo je tako za vsako prevzemno-predajno mesto dovoljena le ena kratkotrajna prekinitev, medtem ko je skupno dovoljeno trajanje dolgotrajnih prekinitev 150 minut.

V letu 2018 ni bilo zabeleženih prekinitev napajanja zaradi lastnih vzrokov.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.