Razvojno-raziskovalni projekti

Z ustanovitvijo Področja za strateške inovacije smo uveljavili strateško usmeritev trajnega, sistematičnega in profesionalno organiziranega dela na področju inovativnih projektov, inovativnih programov in institucionalnega sodelovanja na ravni Evropske unije kot ključnih segmentov razvoja družbe ELES. Postali smo prva regulirana energetska družba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost postavila v središče svojega delovanja, ter z uspešnimi projekti, organizacijo in kadrovskimi viri omogočila najvišjo možno raven nadaljnjega razvoja na tem področju. Glede uvajanja pametnih omrežij in pridobivanja evropskih sredstev se uvrščamo v sam vrh evropskih sistemskih operaterjev.

Raziskave in inovacije omogočajo uresničevanje strateških ciljev in podciljev, ki si jih je družba ELES zastavila v Dolgoročnem strateškem planu za obdobje 2016–2020, to so:

 • vlaganje v pametna omrežja;
 • zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev in
 • maksimizacija čezmejnih prenosnih zmogljivosti v okviru obstoječega omrežja.

Uvajanje inovativnih rešitev bo elektroenergetiki omogočilo, da se uspešno sooči z izzivi prehoda v nizkoogljično družbo, s tem pa seveda podpre uresničevanje podnebnih in energetskih ciljev Evropske unije (EU) do leta 2030, to so:

 • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 40 odstotkov pod ravnjo iz leta 1990;
 • povečanje deleža obnovljivih virov energije za najmanj 27 odstotkov;
 • izboljšanje energetske učinkovitosti za najmanj 27 odstotkov.

Rešitve, ki jih iščemo v okviru razvojno-inovacijskih projektov, so skladne tudi z nekaterimi usmeritvami, ki jih Energetski koncept Slovenije (EKS) navaja kot razpoložljive rešitve za prehod v nizkoogljično družbo:

 • gospodarno ravnanje z energijo;
 • električni avtomobili;
 • učinkovitejši prenos energije;
 • opuščanje fosilnih virov in povečevanja deležev hidro, sončne in vetrne energije v fleksibilnih storitvah;
 • razvoj naprednih tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije (OVE);
 • razvoj tehnologij za shranjevanje energije;
 • aktivna vloga končnih odjemalcev energije.

Preglednica podaja informacije o ključnih strateških inovacijskih projektih, ki prispevajo h krepitvi intelektualnega kapitala in s tem k ustvarjanju vrednosti družbe ELES. Prikazane so povezave s:

 • strateškimi cilji družbe ELES;
 • evropskimi in nacionalnimi energetsko-podnebnimi cilji;
 • tehnologijami, ki jih projekti razvijajo.

Predstavljeni so tudi časovni učinki projekta, njegovi deležniki, viri financiranja, trajanje in vrednost projekta.

V nadaljevanju predstavljeni projekti bodo omogočili boljšo izrabo obstoječe infrastrukture, priključevanje večjega deleža obnovljivih virov energije v omrežje ter vključevanje baterijskih hranilnikov in aktivnih odjemalcev v najzahtevnejše sistemske storitve operaterjev prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.