Dolgoročni strateški plan za obdobje 2016–2020 (Strateške usmeritve)

Glavne strateške usmeritve razvoja družbe ELES do leta 2020

Enajst strateških ciljev smo glede na vidike strateške uspešnosti razdelili v štiri skupine. Za vse strateške cilje smo opredelili tudi podcilje in strateške kazalnike, ki omogočajo nadzor uresničevanja strateških ciljev, nosilcem ciljev pa omogočajo lažje načrtovanje aktivnosti za njihovo izpolnjevanje.

 

Štiri skupine in enajst strateških ciljev družbe ELES

Novembra 2018 smo izvedli 9. strateško konferenco, na kateri smo preverili uresničevanje strategije za doseganje strateških ciljev in kazalnike, ki izkazujejo, da izvajamo zavezo k uresničevanju strateških ciljev. Najpomembnejši strateški kazalniki, s katerimi spremljamo uspešnost izvajanja strategije, so ekonomski in tehnični kazalniki. S ciljnimi vrednostmi so predstavljeni v nadaljevanju.

V DSP 2016–2020 smo določili strateški cilj 2 – Doseganje čistega poslovnega izida, skladno z metodologijo Agencije za energijo.

Doseganje predhodno navedenega strateškega cilja je mogoče samo ob izpolnjevanju številnih ciljev na ravni procesov, precej pa je odvisno tudi od številnih zunanjih dejavnikov. Zato imamo v družbi vpeljan sistem spremljanja več kot 400 procesnih kazalnikov, poleg tega pa s strateškimi poslovnimi načrti določimo tudi »strateške kazalnike«.

Določili smo nabor in ciljne vrednosti ključnih ekonomskih in tehničnih kazalnikov za spremljanje uspešnosti poslovanja v obdobju veljavnosti dokumenta DSP 2016–2020.

Ciljne vrednosti kazalnikov smo določili na podlagi dveh dejstev:

 

Priložnosti in tveganja

Strateški izzivi in strateške usmeritve so kot podlaga obstoječega in prihodnjega dolgoročnega strateškega plana hkrati tudi izhodišče za opredelitev priložnosti in tveganj. Priložnosti v nadaljevanju opredelimo s ključnimi razvojnimi projekti, tveganja pa s procesi upravljanja standardov in tveganj.

Ambicija strateškega usmerjanja družbe ELES je, da čim več obstoječih in prihodnjih izzivov razumemo in obravnavamo kot priložnosti. Premestitev določenega izziva v območje priložnosti ne pomeni le ustvarjanja pogojev za oblikovanje novih poslovnih modelov in s tem novih oblik ustvarjanja dodane vrednosti, temveč tudi zmanjševanje tveganj. Ne glede na to, da kar deset razvojnih projektov obeta opredelitev odgovorov na ključne spremembe okolja, za naše trajnostno delovanje seveda ostaja ključno obvladovanje tveganj.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.