Strateški izzivi družbe ELES (Strateške usmeritve)

Na 9. poslovni konferenci družbe ELES novembra 2018 smo sprejeli sklep o začetku priprave novega Dolgoročnega strateškega plana (DSP) za obdobje 2021–2025. Pripravo bomo začeli v letu 2019. Rdeča nit novega DSP bo uresničevanje trajnostnega razvoja.

V družbi ELES redno spremljamo dogajanja v notranjem in zunanjem domačem, evropskem in mednarodnem okolju, ki vplivajo na prihodnost oskrbe z električno energijo. Tako prepoznavamo bistvene strateške izzive, s katerimi se soočamo danes oziroma se bomo soočili do leta 2030. Prizadevamo si, da aktivnosti in ukrepe načrtujemo tako, da prek teh izzivov krepimo priložnosti ter minimiziramo tveganja za delovanje in poslovanje.

V okviru uvajanja celovitega razmišljanja in poročanja prepoznavamo naslednje bistvene strateške izzive:

 • digitalizacija in boljša preglednost (krajše: digitalizacija);
 • podpora odločanju z napredno rabo podatkov (krajše: podatki);
 • uspešna elektrifikacija – ogrevanje, promet (krajše: elektrifikacija);
 • spajanje trgov in prevzem novih vlog/nalog (krajše: spajanje trgov);
 • ohranitev in nadgradnja inovativnega delovanja (krajše: inovativnost);
 • razvoj trgov prožnosti in podpora vključevanju novih virov prožnosti (krajše: prožnost);
 • povečanje/izboljšanje odpornosti elektroenergetske infrastrukture (krajše: odpornost);
 • ohranitev visoke stopnje zanesljivosti delovanja (krajše: zanesljivost);
 • uspešna integracija v širšem energetskem okolju (krajše: integracija);
 • nadaljnja rast v odličnosti poslovanja in delovanja (krajše: poslovna odličnost);
 • razvoj znanja in pridobivanje najboljših kadrov na trgu (krajše: znanje in talenti);
 • sistemi in procesi za obrambo pred kibernetskimi napadi (krajše: kibernetska varnost);
 • razogljičenje energetike in družbe (krajše: razogljičenje).

 

Strateški izzivi, ki jih prepoznavamo v okolju, so tesno povezani s kapitali, iz katerih v družbi ELES ustvarjamo vrednost. Ključne povezave so naslednje:

Nabor strateških izzivov, ki jih prepoznavamo v družbi ELES, je skladen s poudarki in usmeritvami v relevantnih (elektro)energetskih sektorskih (CIGRE in WEC) in trajnostno-razvojnih (Agenda ZN 2030) dokumentih. Ključne povezave med opredeljenimi izzivi družbe ELES in usmeritvami omenjenih dokumentov so:

 

Več o postopku priprave nabora strateških izzivov družbe ELES in njihovi skladnosti s sektorskimi usmeritvami združenj CIGRE in WEC ter trajnostnimi razvojnimi cilji, sprejetimi v okviru Združenih narodov, najdete v poglavju Razvoj celovitega razmišljanja in korporativnega poročanja družbe ELES.

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in analizo uporabe. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki.